Teknik Terimler

AÇIK PAZAR / Open market
Alıcılar ya da satıcılar üzerinde herhangi bir sınırlamanın bulanmadığı, daha çok yabancı satıcıların oligopolcü ya da monopolcü uygulamalarına, ülke hükümetinin veya diğer otoritelerinin kısıtlama koymaması anlamına gelen bir piyasadır.
AKREDİTİF / Letter of credit
İthalatçının talimatı ile bir bankanın önceden tespit edilen şartlara uygun olarak kendi üzerine çekilerek poliçeyi ya da kabul edeceği konusunda ihracatçıya yaptığı taahhüttür.
ANTREPO / Warehouse
Gümrük vergisine ya da yalnız gümrük kontrolüne tabi malların ülkeye giriş, transit veya aktarma için beklemesine ve bu bekleme anında belli işlerin yapılmasına izin verilen yerlerdir.
ATR BELGESİ / ATR Document
Malların Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye veya Birlik üyesi bir ülkeden Türkiye’ye ihraç ve ithalinde kullanılan bir belgedir.
BEDELSİZ İTHALAT / Imports with waiver
Bedeli Türkiye’den döviz olarak ödenmeden yapılan ithalatı gösterir. Örneğin Almanya’daki işçilerimizin getirdiği otomobil, eş eşyası gümrükten girerken normal ithalat işlemi görür ve ithalat rakamları arasına girer.
C&F / MAL BEDELİ VE NAVLUN / Cost and Freight
Satıcı, malın varış limanına kadar olan tüm giderlerini karşılamakla yükümlü olup, yüklemeden sonraki hasar ve riskler alıcıya aittir.
CIF / MAL BEDELİ SİGORTA VE NAVLUN / Cost, İnsurance and Freight
Satıcı, Malın taşınması sırasında riskleri üstlenmekle birlikte, risklere karşı malı sigorta ettirmek ve bununla ilgili giderlere katlanmak zorundadır.
ÇAPRAZ KURLAR / Exchange cross rates
Dövizlerin ayrı ülkelerde karşılıklı değerlerini belirtmek için kullanılan terimdir.
DDP / Delivered duty paid
Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim.
DDU / Delivered duty unpaid
Gümrük resmi ödenmemiş olarak teslim.
DOĞRU KONŞİMENTOSU / Direct bil of lading
Geminin malları aktarma yapmadan yükleme limanından diğer boşaltma limanına taşınması halinde gerekecek konşimento.
EMRE YAZILI KONŞİMENTO / Order bill of lading
Üzerinde belli bir kimseye ya da onun emrine ödenmesi için kayıt bulunan konşimento.
FCA / Free Carrier
Taşıyıcıya teslim.
FOB Airport / HAVA LİMANINDA TESLİM
Satıcının sorumluluğu çıkış hava limanında malın havayoluyla taşımacısına teslim edilmesi ile biter.
HAVA NAVLUNU / Air freight
Havayolu ile yük taşıma ücreti.
HAVA TAŞIMA SENEDİ / Airway bill
Havayolu taşımacılığında gerekli olan, gönderenin ismini, adresini, malların menşeini, nereye gideceğini, paket adedini,ağırlığını, miktarını, navlun ücretini ve değerini içeren belge.
KONŞİMENTO / Bill of lading (B/L)
Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malını taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren bir belgedir.
NAVLUN / Freight
Taşıyanın nam ve hesabına ödenecek olan eşya ve yolcunun taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır.
PROFORMA FATURA / Proforma invoice
Alıcıya satılacak malın cinsi, kalitesi tahmini fiyatı ve bedeli, satış koşulları hakkında bir bilgi vermek üzere düzenlenen ve daha çok bir teklif niteliği taşıyan fatura çeşididir.
SERBEST BÖLGE / Free zone
Ulusal gümrük sınırı dışında bırakılmış özel idari statüye bağlı yerlerdir. Vergi kanunları ile mali yükümlülükler buralarda tamamen veya kısmen uygulanmayabilir.
TRANSİT TAŞIMA / Transit transport
Çıkış ve varış noktaları bir aktif taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında,diğer akit taraf üzerinden yapılan yolcu ve/veya eşya taşımaları.